Artsite off Arnold Kuijper

 

 

Iets over mij: Arnold Kuijper. 

​Ik ben geboren in Amsterdam (1950), groeide op in Kerkrade (Zuid Limburg), waar ik al op jonge leeftijd interesse had in tekenen en schilderen. In 1953 kwam ons gezin (zeer creatief gezin),  vader, moeder en drie zonen, naar Kerkrade. Ik, de jongste van de drie, tekende al op jonge leeftijd stillevens en landschapen. Als autodidact tekende ik dorps en stadsgezichten en kerk interieurs in en rond Zuid Limburg. Hierin vond ik ook mijn inspiratie voor mijn latere abstracte werken. Op latere leeftijd heb ik teken en schilder lessen gevolgd in Roermond, Heerlen en Maastricht. Als Justitieel medewerker in inrichtingen in het hele land, hield ik me intensief bezig als stimulator voor de creatieve afdelingen . Door mijn werk en gedrevenheid in de schilderkunst, ben ik de opleiding in de schilderkunst aan de Stedelijke Academie Voor Beeldende Kunsten te Genk ( België) gaan volgen . Na deze opleiding, ben ik me meer gaan toe leggen op het abstraheren. In 2010 ben ik begonnen met de opleiding Beeldhouwen aan de Stedelijke Academie Voor Beeldende Kunsten te Genk (België ). ​Ik neem geregeld deel aan projecten in binnen en buiten land.Something about me: Arnold Kuijper.

 I was born in Amsterdam (1950), grew up in Kerkrade (South Limburg), the Netherlands, where I was interested in drawing and painting at an early age. In 1953 our family (very creative family), father, mother and three sons, came to Kerkrade. I, the youngest of the three, drew still life's and landscapes from an early age. As a self-taught artist I drew villages and cityscapes and church interiors in and around South Limburg. In this I also found my inspiration for my later abstract works. Later in life I took drawing and painting lessons in Roermond, Heerlen and Maastricht. As a judicial assistant in establishments across the country, I worked intensively as a stimulator for the creative departments. Because of my work and drive in painting, I started studying painting at the Urban Academy of Fine Arts in Genk ( Belgium). After this training, I started to focus more on abstracting. In 2010 I started the sculpture programme at the Urban Academy of Fine Arts in Genk (Belgium).

I regularly participate in projects in the Netherlands and abroad.


© 2017 Arnold Kuijper.All rights reserved.